Φωτο & Βίντεο Γκαλερι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

ΒΙΝΤΕΟ

Παράσταση Άλιος στην Φιλανδία 2006

1ο μέρος Νησιώτικα:

 

2ο μέρος Ηπειρώτικα:

 

3ο μέρος Λαϊκά:

https://youtu.be/HXrnaytuZws

 

 

Παράσταση Άλιος στην Φιλανδία 2014

1ο μέρος Νησιώτικα:

2ο μέρος Ηπειρώτικα:

 

3ο μέρος Λαϊκά: